จุดชมทิวทัศน์กิ่วกระทิง (กม.81) - อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

ข้อมูลทั่วไป

             จุดชมทิวทัศน์กิ่วกระทิง (กม.81) ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 16 กิโลเมตร ในเส้นทางขึ้นสู่ช่องเย็น เป็นจุดชมทัศนียภาพของผืนป่าแม่วงก์ และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ จุดชมทิวทัศน์กิ่วกระทิง (กม.81)


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
โทรศัพท์ : 055 766 027
โซนกำแพงเพชร : 090 579 291 (ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์)
โซนนครสวรรค์ : 098 797 3197 (หน่วยแม่เรวา)
อีเมล : maewong_np@hotmail.com