น้ำตกปาโจ - อุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี

ข้อมูลทั่วไป

         น้ำตกปาโจ ตั้งอยู่บริเวณบ้านปาโจ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ของผืนป่าบูโดที่มีน้ำไหลตลอดปี มีน้ำตก 7 ชั้น ชั้นแรกมีขนาดใหญ่และสวยที่สุด สายน้ำไหลตกจากลานผาหินกว้างสูงประมาณ 60 เมตร ลงสู่แอ่งน้ำใหญ่ในช่วงฤดูฝนน้ำตกปาโจจะยิ่งงดงามด้วยปริมาณน้ำมหาศาลสภาพป่าบริเวณนี้เป็นป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์ 


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ น้ำตกปาโจ


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี
โทรศัพท์ : 0 7353  0406 
อีเมล : budo.sungaipadi@gmail.com