น้ำตกวังทอง - อุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี

ข้อมูลทั่วไป

        น้ำตกวังทอง ตั้งอยู่บริเวณบ้านบองอ ตำบลบองอ อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเป็นน้ำตกที่มีสายน้ำไหลลดหลั่นลงมาจากเทือกเขาลงมาเป็นสายน้ำไหลผ่านโขดหินน้อยใหญ่มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่สามารถเล่นน้ำได้มีน้ำไหลตลอดปีระยะห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 53 กิโลเมตร


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ น้ำตกวังทอง


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี
โทรศัพท์ : 0 7353  0406
อีเมล : budo.sungaipadi@gmail.com