น้ำตกฉัตรวาริน - อุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี

ข้อมูลทั่วไป

            น้ำตกฉัตรวาริน ตั้งอยู่บริเวณบ้านโผลง ตำบลโต๊ะเด็งอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเดิมมีชื่อว่า ไอปายง  เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีทั้งหมด 7 ชั้นสายน้ำไหลลงมาตามโขดหินลดหลั่นต่อเนื่องกันอย่างงดงามอยู่ห่างจาก อำเภอสุไหงปาดี 5 กิโลเมตร


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ น้ำตกฉัตรวาริน


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี
โทรศัพท์ : 0 7353  0406
อีเมล : budo.sungaipadi@gmail.com