ป่าชายเลนคลองขนอม - อุทยานแห่งชาติหาดขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้

ข้อมูลทั่วไป

             ป่าชายเลนคลองขนอม เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเพื่อศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน การเดินทางจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑ และทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๔๐๑๔ สู่อำเภอขนอม เมื่อผ่านตลาดบ้านบางโหนด เลี้ยวซ้ายประมาณ ๑๐๐ เมตร ก็จะถึงบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ จัดให้มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนให้ชมพรรณไม้แปลกๆของป่าชายเลน หรือจะนั่งเรือของชาวประมงเข้าไปตามคลองขนอม เพื่อชมป่าชายเลนผืนใหญ่และหิ่งห้อยสองฝั่งคลอง


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ ป่าชายเลนคลองขนอม


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติหาดขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้
โทรศัพท์ : 086-4758392
อีเมล: hadkhanom@hotmail.co.th