เขาดาดฟ้า - อุทยานแห่งชาติหาดขนอม - หมู่เกาทะเลใต้

ข้อมูลทั่วไป

          เขาดาดฟ้า เป็นยอดเขาสูงกว่า ๗๐๐ เมตรจากระดับน้ำทะเล อยู่ในเส้นทางจากแยกคลองเหลงเข้าตัวเมืองขนอม เป็นที่ตั้งของสถานีทวนสัญญาณโทรศัพท์ จากทางหลวงเข้าไป ๕ กิโลเมตร ถึงจุดชมวิวเขาดาดฟ้า ซึ่งสามารถเห็นทิวทัศน์ของเมืองขนอม หมู่เกาะในทะเลขนอม จนถึงเกาะสมุย เป็นจุดชมพระอาทิตย์ที่งดงามอีกจุดหนึ่ง


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ เขาดาดฟ้า


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติหาดขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้
โทรศัพท์ : 086-4758392
อีเมล: hadkhanom@hotmail.co.th