น้ำตกท่าน้อย - อุทยานแห่งชาติหาดขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้

ข้อมูลทั่วไป

             น้ำตกท่าน้อย เป็นน้ำตกที่ไม่ใหญ่มากนัก ชั้นบนเป็นน้ำตกผ่านแผ่นหินขนาดใหญ่ที่ลาดเอียงเล่นน้ำได้คล้ายกระดานลื่น ธารน้ำเป็นธารหินและโขดหินไหลลงแอ่งน้ำเป็นช่วงๆ น้ำใสเย็น เล่นน้ำได้ดี บรรยากาศร่มรื่นด้วยร่มไม้ใหญ่ตลอดสองข้างลำธาร มีน้ำไหลตลอดปีแต่จะมีน้ำมากช่วงปลายฤดูฝน เป็นที่พักผ่อนเล่นน้ำเย็นๆที่ห่างจากถนนใหญ่ไม่มากรถเข้าถึงได้สะดวก  จากทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ (สุราษฎร์ฯ – นครศรีฯ) ถึงแยกคลองเหลง (มีรูปปั้นปลาโลมามองเห็นได้ชัด) เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๔ ซึ่งเป็นเส้นทางเข้าสู้เมืองขนอม (แยกคลองเหลง) เมื่อถึงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๖ จะมีทางแยกขวาเข้าไปยังน้ำตกท่าน้อย เข้าไปอีกประมาณ ๑.๒ กิโลเมตร ก็จะถึงน้ำตก มีจุดสังเกตที่ทางแยกคือ มีป้ายบอกทางท่องเที่ยวน้ำตกท่าน้อย และเมื่อเลี้ยวขวาจะมีร้านขายของอยู่ทางขาวมือ


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ น้ำตกท่าน้อย


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติหาดขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้
โทรศัพท์ : 086-4758392
อีเมล: hadkhanom@hotmail.co.th