เขาหน้ายักษ์ - อุทยานแห่งชาติเขาลำปี - หาดท้ายเหมือง

ข้อมูลทั่วไป

       ความงามของทิวทัศน์ ความสงบของเวิ้งอ่าว และชีวิตใต้น้ำ กำลังรอคอยให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนที่เขาหน้ายักษ์แห่งนี้ความงามของเขาหน้ายักษ์เป็นที่อัศจรรย์ใจของผู้มาพบเห็น โขดหินขนาดใหญ่ที่ถูกทับถมสะสมมาเป็นเวลานับล้านปี ปรากฏร่องรอยลวดลายงดงามยิ่ง มีสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์ เช่น ปู หอย ปลา บริเวณหน้าหาดราบเรียบ สะอาด สงบ เหมาะแก่การชมวิวทิวทัศน์ การเล่นน้ำ เขาหน้ายักษ์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ลป.๓ (ปาง) การเดินทางเข้าสู่เขาหน้ายักษ์ต้องใช้รถยนต์โฟลวิลล์เท่านั้น 


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ เขาหน้ายักษ์


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
โทร. : 0-7641-0360 , 0-7641-0361
อีเมล : lampi_np@hotmail.com