น้ำตกโตนไพร - อุทยานแห่งชาติเขาลำปี - หาดท้ายเหมือง

ข้อมูลทั่วไป

         น้ำตกโตนไพร ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 28 - 29 จะมีถนนลาดยางแยกซ้ายเข้าไปอีก 7 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่มีความสูงใหญ่และสวยงามไม่แพ้น้ำตกลำปี เกิดจากเขาโตนย่านไทร สภาพธรรมชาติโดย รอบยังมีสภาพที่สมบูรณ์ มีน้ำใสไหลเย็นตลอดทั้งปี มีจำนวน 1 ชั้น จากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวต้องเดินเท้าไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติอีกประมาณ 500 เมตร จะถึงน้ำตกโตนไพร 
          น้ำตกโตนไพรเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ลป.4 (น้ำตกโตนไพร) ซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 19 กิโลเมตร 


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ น้ำตกโตนไพร


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
โทร. : 0-7641-0360 , 0-7641-0361
อีเมล : lampi_np@hotmail.com