เรือขุดแร่ - อุทยานแห่งชาติเขาลำปี - หาดท้ายเหมือง

ข้อมูลทั่วไป

         แร่ดีบุกมีความสำคัญ ใช้ผสมทองแดงเป็นสัมฤทธิ์และนำไปเคลือบโลหะกันสนิมมานานกว่า ๕๐๐ ปี ประเทศไทยได้เริ่มทำเหมืองแร่ดีบุกขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ภูเก็ต โดยทำเหมืองหาบในเขตป่าชายเลน ต่อมาการทำเหมืองแร่ดีบุกได้ขยายไปท้องถิ่นอื่น มีการสำรวจดินที่เป็นป่าดงดิบบริเวณตำบลท้ายเหมือง ปัจจุบันพบว่ามีแร่ดีบุกจำนวนมาก ชาวบ้านจึงเริ่มเข้ามาทำเหมืองแร่โดยใช้แรงงานคนขุด จึงเกิดเป็นเหมืองแร่มากมายและได้ตั้งชุมชนบริเวณที่ทิ้งเศษดินของเหมืองแร่เรียกว่าท้ายเหมืองซึ่งได้ใช้เรียกต่อมาถึงปัจจุบัน 
      ซากเรือขุดแร่ที่ปรากฏอยู่นี้ เดิมถูกสร้างเป็นเรือขุดแร่ดีบุกทำด้วยคอนกรีตลำแรกของไทย โดยได้สร้างลอยน้ำในอู่ที่ขุดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ทำเหมือง เรือขุดยังไม่แล้วเสร็จเจ้าของสัมปทานได้ยกเลิกการทำเหมืองแร่ไปก่อนคงเหลือไว้แต่ซากเรือขุดแร่ทำด้วยคอนกรีตในบึงน้ำ และซากเฟืองยักษ์ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงเห็นอดีตของเหมืองเรือขุดแห่งนี้การเข้าถึงตัวซากเรือขุดแร่โบราณสะดวกมาก ถนนลาดยาง ระยะทางจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมืองถึงบริเวณดังกล่าวประมาณ ๓ กิโลเมตร และเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ลป.๓ (ปาง) 


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ เรือขุดแร่


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
โทร. : 0-7641-0360 , 0-7641-0361
อีเมล : lampi_np@hotmail.com