หาดท้ายเหมือง - อุทยานแห่งชาติเขาลำปี - หาดท้ายเหมือง

ข้อมูลทั่วไป

       หาดท้ายเหมือง ดินแดนพระอาทิตย์ตกทะเล เป็นหาดทรายที่มีความลาดชันน้อยมาก มีลักษณะตรงดิ่งยาวเหยียด มีความยาวประมาณ 13.6 กิโลเมตร เม็ดทรายละเอียดขาวสะอาด เป็นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - มีนาคม ของทุกปี และเป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ หาดท้ายเหมือง


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
โทร. : 0-7641-0360 , 0-7641-0361
อีเมล : lampi_np@hotmail.com