เขาตาปู - อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

ข้อมูลทั่วไป

       เขาตะปู เป็นโขดหินขนาดเล็ก ตั้งอยู่ทางด้านเหนือในเวิ้งอ่าวของเกาะเขาพิงกัน ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาในท้องที่ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ไปตามลำคลองเกาะปันหยีเป็นระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร เกาะตาปูมีลักษณะเป็นเกาะเดี่ยว ส่วนบนโปนออกและคอดกิ่วลงที่บริเวณฐานเหมือนกับตาของปู (เกาะในลักษณะนี้มีศัพท์ทางธรณีวิทยาเรียกว่า เกาะหินโด่ง) การชมเกาะตาปูต้องชมในระยะไกลจากเรือ หรือจากสันดอนของเกาะเขาพิงกัน ไม่สามารถขึ้นไปบนเกาะได้


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพเขาตาปู

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
โทรศัพท์ : 0 7648 1188, 0 7648 1163
โทรสาร : 0 7648 1188
อีเมล : aophangnga_np@hotmail.com