น้ำตกลานเสด็จ - อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

ข้อมูลทั่วไป

         น้ำตกลานเสด็จ คือน้ำตกเล็กๆที่มีความสวยงามและยังที่เป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่สำคัญในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน ซึ่งเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่สำคัญของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติที่ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่มอำเภอแม่วาง และกิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 

         น้ำตกลานเสด็จ เป็นน้ำตกที่สามารถพบได้จากช่วงแรกของการเดินทางเข้าสู่เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน แม้ว่าจะเป็นน้ำตกที่ไม่สามารถลงเล่นได้ แต่น้ำตกแห่งนี้ก็ยังช่วยเติม ความสมบูรณ์แบบให้กับกิ่วแม่ปานได้ไม่น้อยไปกว่าจุดท่องเที่ยวอื่นๆเช่นกัน โดยบริเวณรอบๆน้ำตกล้วนถูกโอบล้อมไปด้วยป่าดิบเขาที่มีบรรยากาศร่มครึ้มมีมอสสีเขียวขึ้นคลุมตามโคน ต้นไม้และบริเวณริมห้วยรอบๆน้ำตก 


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพน้ำตกลานเสด็จ

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
โทรศัพท์ : 0 5328 6729
โทรสาร : 0 5328 6727
อีเมล : inthanon98dnp@hotmail.com