ถ้ำพระบาทคู่ (จักตอก) - อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา - น้ำตกผาเสื่อ

ข้อมูลทั่วไป

         ถ้ำพระบาทคู่ หรือถ้ำจักตอก อยู่บนภูเขาเหนือถ้ำปลา เป็นถ้ำที่มีความกว้างด้านหน้าประมาณ 5x8 เมตร ซึ่งภายในมีหินงอกหินย้อนงดงาม แต่ต้องใช้เวลาเดินขึ้นเขาไปประมาณชั่วโมงเศษ ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อนที่สวยงาม อีกทั้งยังมีรอยพระหัตถ์และรอยพระบาท


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ ถ้ำพระบาทคู่ (จักตอก)


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำผาเสื่อ
โทรศัพท์ : 085-7066663, 053-692055
อีเมล :
np_thumpla@hotmail.com