น้ำตกวังเดือนห้า - อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

ข้อมูลทั่วไป

       น้ำตกวังเดือน เป็นน้ำตกขนาดเล็กเกิดจากสายธารที่ไหลผ่านลานหินมุจลินท์ ภายในน้ำตกประกอบไปด้วยแอ่งหิน หุบหิน โขดหิน นักท่องเที่ยวนิยมไปชมทัศนียภาพและเล่นน้ำตกในฤดูแล้ง จะมีบ่อน้ำซับไหลหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์และสัตว์ป่า


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ น้ำตกวังเดือนห้า


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
โทรศัพท์ : 094 289 2383, 0 4267 6474, 0 4260 1753
อีเมล : rs.phathoep@hotmail.com