ผาไทร/ถ้ำลอด - อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

ข้อมูลทั่วไป

               ผาไทร เป็นหน้าผาสูงชันเหมาะแก่การชมวิวและเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของอุทยานฯ บริเวณทางลงหน้าผามีเพิงหินลักษณะผิงกันอยู่เกิดเป็นช่องแคบซึ่งสามารถเดินลอดผ่านได้เรียก "ถ้ำลอด"

                  ถ้ำลอด เป็นถ้ำเล็กๆ ที่สามารถลอดลงมาจากหน้าผา เพื่อที่จะเดินต่อไปที่ภูนาหงษ์และภูหลักเส ระหว่างทางจากถ้ำลอดขึ้นไปภูหลักเส เป็นบริเวณที่ชาวบ้านได้ขุดพบเศษถ้วยชามและของโบราณ


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ ผาไทร/ถ้ำลอด


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
โทรศัพท์ : 094 289 2383, 0 4267 6474, 0 4260 1753
อีเมล : rs.phathoep@hotmail.com