ผางอย - อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

ข้อมูลทั่วไป

        ผางอย อยู่ห่่า่งจากที่ทำการอุทยานฯประมาณ1,600 เมตร บริเวณหนา้ผามีประติมากรรมหินทรายรูปร่างคล้ายเต่า ลักษณะหน้าผายื่นออกไปทางทิศตะวันออกเหมาะแก่การชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพผางอย

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
โทรศัพท์ : 
094 289 2383
อีเมล : Mukdahan@live.com