ผาอูฐ - อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

ข้อมูลทั่วไป

         ผาอูฐ เป็นหน้าผาสูงชัน มีทิวทัศน์ที่สวยงามสามารถมองเห็นหุบเขาและสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การพักผ่อนชมวิว และสัมผัสความสงบเงียบของธรรมชาติ ริมหน้าผามีประติมากรรมหินทรายรูปร่างคล้ายอูฐทะเลทราย เป็นที่มาของชื่อหน้าผา


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพผาอูฐ

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
โทรศัพท์ : 
094 289 2383
อีเมล : Mukdahan@live.com