ผาอูฐ - อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

ข้อมูลทั่วไป

         ผาอูฐ เป็นหน้าผาสูงชัน มีทิวทัศน์ที่สวยงามสามารถมองเห็นหุบเขาและสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การพักผ่อนชมวิว และสัมผัสความสงบเงียบของธรรมชาติ ริมหน้าผามีประติมากรรมหินทรายรูปร่างคล้ายอูฐทะเลทราย เป็นที่มาของชื่อหน้าผา


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ ผาอูฐ


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
โทรศัพท์ : 094 289 2383, 0 4267 6474, 0 4260 1753
อีเมล : rs.phathoep@hotmail.com