ลานมุจลินทร์ - อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

ข้อมูลทั่วไป

        ลานมุจลินท์ อยู่ไม่ไกลนักจากที่ทำการอุทยานฯระยะทางประมาณ 500 เมตร ลักษณะเป็นลานหินทรายกว้างทอดยาวไกล ขนาด 1 ตารางกิโลเมตร ในช่วงปลายฝนต้นหนาว(กันยายน -พฤศจิกายน)จะมีดอกไม้ซึ่งเป็นพืชจำพวกกินแมลงได้แก่ ดุสิตา สร้อยสุวรรณา มณีเทวา ทิพเกสร สรัสจันทร และหยาดนำ้ค้างบานสะพรั่งไปทั่วลานหิน และลานมุจลินท์นี้ยังเป็นจุดชมทิวทัศน์แม่น้ำโขงซึ่งเชื่อมผืนแผ่นดินไทยและลาวได้อีกด้วย


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ ลานมุจลินทร์


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
โทรศัพท์ : 094 289 2383, 0 4267 6474, 0 4260 1753
อีเมล : rs.phathoep@hotmail.com