ป่ากลางอ่าว - อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม

ข้อมูลทั่วไป

            ป่ากลางอ่าว ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากลางอ่าว ท้องที่หมู่ที่ 6 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2517 มีเนื้อที่ประมาณ 1,200 ไร่ เป็นป่าดงดิบที่อยู่ใกล้ชายทะเล (หาดสมบูรณ์ ชายทะเลอำเภอบางสะพาน) มีไม้ยางที่มีขนาดใหญ่ ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก รองลงมาเป็นไม้พะยอม ตะเคียน เหมาะสำหรับศึกษาหาความรู้ และระบบนิเวศ 


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ ป่ากลางอ่าว


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม
โทร : 0 3269 1226
อีเมล : 
aosiam_np@outlook.co.th