น้ำตกแม่สะงากลาง - อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา - น้ำตกผาเสื่อ

ข้อมูลทั่วไป

        น้ำตกแม่สะงากลาง เป็นน้ำตกที่อยู่เหนือเขื่อนแม่สะงา ซึ่งเป็นเขื่อนดินทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้า มีความสูงประมาณ 15 เมตร กว้างประมาณ 10 เมตร เป็นน้ำตกขนาดกลางที่สวยงาม มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ระยะทางเดินเท้าเข้า ไปประมาณ 1.6 กิโลเมตร น้ำตกแม่สะงากลางไหลลงสู่เขื่อนแม่สะงา ซึ่งมีทัศนียภาพเหนือเขื่อนที่สวยงาม เหมาะสำหรับเดินป่า ศึกษาธรรมชาติ การล่องแพ/พายเรือเข้าไปดูน้ำตก น้ำตกแม่สะงากลาง ตั้งอยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ถผ.2 (น้ำตกผาเสื่อ)


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ น้ำตกแม่สะงากลาง


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำผาเสื่อ
โทรศัพท์ : 085-7066663, 053-692055
อีเมล :
np_thumpla@hotmail.com