อ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนพลังน้ำแม่สะงา - อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา - น้ำตกผาเสื่อ

ข้อมูลทั่วไป

        อ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนพลังน้ำแม่สะงา เป็นเขื่อนดินที่มีความสูงประมาณ 37 เมตร ยาว 160 เมตร สามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 780,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งทำให้มีทัศนียภาพเหนือเขื่อนที่สวยงามเหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่สะงา


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำผาเสื่อ
โทรศัพท์ : 085-7066663, 053-692055
อีเมล :
np_thumpla@hotmail.com