น้ำตกผาเสื่อ - อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา - น้ำตกผาเสื่อ

ข้อมูลทั่วไป

         น้ำตกผาเสื่อ ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา – น้ำตกผาเสื่อ น้ำตกแห่งนี้ไหลลงมาจากน้ำตกแม่สะงาในพม่ามี 6 ชั้น มีน้ำตลอดปี เป็นน้ำตกขนาดกลาง สูงประมาณ 10 เมตร กว้าง 15 เมตร ช่วงฤดูฝนจะมีน้ำไหลเต็มหน้าผากว้างทำให้มีรูปร่างคล้ายเสื่อ จึงเรียกว่า น้ำตกผาเสื่อ บริเวณแอ่งน้ำด้านล่างของน้ำตกยังเป็นที่อยู่อาศัยของปลาพลวงจำนวนมาก น้ำตกอยู่ท่ามกลางสภาพป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์ บรรยากาศร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ที่แอ่งน้ำตกด้านล่างห้ามเล่นน้ำ น้ำตกไหลค่อนข้างแรงอาจเกิดอันตรายได้


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ น้ำตกผาเสื่อ


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำผาเสื่อ
โทรศัพท์ : 085-7066663, 053-692055
อีเมล :
np_thumpla@hotmail.com