ผาช่อ - อุทยานแห่งชาติแม่วาง

ข้อมูลทั่วไป

      ผาช่อเป็นหน้าผาสูงชัน สูงประมาณ 30 เมตร มีความโดดเด่น สวยงาม และแปลกตา เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา ซึ่งเป็นทางเดินของสายน้ำปิงเมื่อหลายพันปีมาแล้ว ได้เปลี่ยนทิศทางไปทำให้ตะกอนเกิดการก่อตัวเป็นชั้นๆ มีลวดลายที่สวยงามวิจิตรพิสดาร และมีขนาดใหญ่ มีอาณาบริเวณกว้าง ตั้งอยู่ที่ ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ มีความูงประมาณ 30 เมตร


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพผาช่อ

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติแม่วาง
โทรศัพท์ : 081 881 4729, 063 523 9518, 0 5310 6759
อีเมล : maewang_np@hotmail.com