น้ำตกแม่ต๋ง - อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้

ข้อมูลทั่วไป

        น้ำตกแม่ต๋ง อยู่ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ไปทางทิศเหนือประมาณ  5 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางไปน้ำตกสามารถชมความงาม และศึกษาป่าธรรมชาติบริเวณ  2  ข้างทางจะพบพันธุ์ไม้เกือบทุกชนิดที่มีอยู่ในอุทยานแห่งชาติ  นอกจากน้ำตกแม่ต๋งแล้วยังมีน้ำตกเล็กๆ  อีก  5  ชั้น ได้แก่ น้ำตกนางคอย,น้ำตกแก่งไทร,น้ำตกผาแตกน้ำตกออบผาหลวงและน้ำตกสายรุ้ง  ซึ่งมีความสวยงามแตกต่างกันไป


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ น้ำตกแม่ต๋ง


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้
โทรศัพท์ : 096 680 2727
อีเมล : maetakhrai@hotmail.com