อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา - อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้

ข้อมูลทั่วไป

            อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เป็นจุดชมดวงอาทิตย์ที่สวยงามและมีการจัดกิจกรรมนันทนาการทางน้ำ เป็นเส้นทางเดินเรือไปหมู่บ้านป่าสักงามและเที่ยวชมถ้ำ เป็นเขื่อนดินเก็บกักน้ำ ปิดกั้นลำน้ำแม่กวง ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ เขื่อนหลัก เขื่อนฝั่งขวา และเขื่อนฝั่งซ้าย ระดับสันเขื่อนสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 390 เมตร มีพื้นที่อ่างเก็บน้ำที่ระดับกักเก็บ 15 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 204 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตร 148,400 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอบ้านธิ และอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้
โทรศัพท์ : 096 680 2727
อีเมล : maetakhrai@hotmail.com