น้ำตกตาดเหมย - อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้

ข้อมูลทั่วไป

        น้ำตกตาดเหมย เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในอุทยานแห่งชาติ สูงประมาณ 15 เมตร อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 16 กิโลเมตร ระหว่างทางมีจุดชมทิวทัศน์ซึ่งสามารถมองเห็นทิวเขาในอำเภอแม่ออนและอำเภอสันทรายในช่วงฤดูร้อนที่ฟ้าสดใสจะมองเห็นได้ไกลไปถึงตัวเมืองลำพูน เชียงใหม่และดอยสุเทพ เมื่อเดินทางถึงด่านตรวจที่3 ต้องเดินเข้าป่าผ่านป่าดงดิบแล้งซึ่งมีต้นไม่ให้ชมมากมาย เช่น ตะเคียน ยางนา และยางแดงรวมระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร จะถึงน้ำตก


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ น้ำตกตาดเหมย


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้
โทรศัพท์ : 096 680 2727
อีเมล : maetakhrai@hotmail.com