อ่างเก็บน้ำแม่ตีบ - แม่สาร - อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้

ข้อมูลทั่วไป

         อ่างเก็บน้ำแม่ตีบ - แม่สาร อยู่บริเวณเชิงเขาของแนวทิวเขาดอยแม่ขะม้อ เป็นแหล่งอาศัยชองสัตว์น้ำนานาชนิด มีทิวทัศน์สวยงามเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสามารถทำกิจกรรมการตกปลา และยังมีอาหารแบบซุ้มลอยน้ำที่คอยบริการให้กับนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนตลอด


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ อ่างเก็บน้ำแม่ตีบ - แม่สาร


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้
โทรศัพท์ : 096 680 2727
อีเมล : maetakhrai@hotmail.com