ออบขาน - อุทยานแห่งชาติออบขาน (เตรียมการ)

ข้อมูลทั่วไป

          ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง-ต่ำสลับซับซ้อนสภาพป่าจึงมีหลาประเภทประกอบด้วยป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และป่าสนเขาออบขาน อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯประมาณ ๒๐๐ เมตร มีลักษณะเป็นหน้าผาหินสูงชันสองด้านหันหน้าเข้าหากัน โดยมีน้ำแม่ขานไหลผ่าน ลักษณะดังกล่าวเกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อน 
          ผาอกม้าผ่านการกัดเซาะของกระแสน้ำทำให้หินมีรูปร่างต่างๆอยู่ห่างจากออบขานประมาณ ๕๐ เมตรมีลักษณะเป็นลานหินกว้างอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมีโขดหินน้อยใหญ่มากมายอยู่กลางลำน้ำ อีกฝั่งเป็นหน้าผาเตี้ยๆเหมาะสำหรับการนั่งพักผ่อนและลงเล่นน้ำลักษณะดังกล่าวจะพบได้เฉพาะในฤดูแล้งที่ระดับน้ำลดต่ำลงเท่านั้น 


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพออบขาน

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติออบขาน (เตรียมการ)
โทรศัพท์ : 08 6181 1068
อีเมล : manathuto@hotmail.com