น้ำตกห้วยโป่งผา - อุทยานแห่งชาติภูซาง

ข้อมูลทั่วไป

      น้ำตกห้วยโป่งผา ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติภูซาง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาดอยผาหม่น และเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำเปื๋อย มีน้ำไหลตลอดปี น้ำตกมีทั้งหมด 19 ชั้น และมีลำห้วยแยกออกมาเป็นน้ำตกอีก 2 สาย แต่ละชั้นของน้ำตกมีความสวยงามแตกต่างกันออกไป ระยะทางจากชั้นแรกถึงชั้นบนสุดประมาณ 1,500 เมตร ใช้เวลาในการเดินชมน้ำตกตลอดสายประมาณ 3 ชั่วโมง อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 700 -900 เมตร น้ำตกห้วยโป่งผายังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเต่าปูลู ซึ่งเป็นสัตว์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์อีกด้วย 


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ น้ำตกห้วยโป่งผา


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูซาง
โทร : 093 293 5099 , 054 070 205
อีเมล :phusang.np@hotmail.co.th