น้ำตกแม่โถ - อุทยานแห่งชาติขุนแจ

ข้อมูลทั่วไป

      น้ำตกแม่โถ อยู่ในท้องที่ตำบลแม่ดีเจย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความงดงาม มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีทั้ังหมด 7 ชั้น และมีความสูงที่สุดประมาณ 40 เมตร ในฤดูฝน ชั้นนี้จะสวยงามมาก การเดินทางโดยรถยนต์ จากที่ทำการอุทยานแห่งชาติถึงทางขึ้นน้ำตก (บ้านแม่โถ) ใช้เวลาประมาณ 30-40 นาที ต่อจากนั้นเดินเท้าไปยังน้ำตก ใช้เวลาชมน้ำตกทั้ง 7 ชั้น แระมาณ 2 ชั่วโมง


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ น้ำตกแม่โถ


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติขุนแจ
โทรศัพท์ : 0843665213
อีเมล: khunchae_np@hotmail.com