ดอยผาโง้ม - อุทยานแห่งชาติขุนแจ

ข้อมูลทั่วไป

         ดอยผาโง้ม ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติขุนแจ อุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 62 กิโลเมตร ดอยผาโง้ม เป็นเทือกเขาตอนกลาง ของพื้นที่ มีรูปร่างทอดตัวยาวในแนวตะวันตก-ตะวันออก โดยมีหน้าผาหินตัดโง้มลาดลงในทิศตะวันตก สภาพป่าเป็นป่าดิบเขาปนป่าเบญจพรรณ และป่าสนเขา 


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ ดอยผาโง้ม


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติขุนแจ
โทรศัพท์ : 0843665213
อีเมล: khunchae_np@hotmail.com