น้ำตกตาดเหมย - อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท

ข้อมูลทั่วไป

      น้ำตกตาดเหมย เป็นน้ำขนาดตกขนาดกลาง เป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดปี น้ำใสสะอาด ไหลลงแอ่งน้ำรองรับลงมาเป็นชั้นๆ มีความสูง 9 ชั้น ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 90 กม. ห่างจากหมู่บ้านทุ้งฮ้าง 8 กม.


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ น้ำตกตาดเหมย


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท
โทรศัพท์ : 089 952 3829
อีเมล: phatai_lampang@hotmail.com
Facebook : อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท