กองหินริเซริล - อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

ข้อมูลทั่วไป

          กองหินริเซริล คือภูเขาหินปริ่มน้ำกลางทะเลทางตะวันออกไกลจากหมู่เกาะสุรินทร์ประมาณ 14 กิโลเมตร ลักษณะของหินกองใต้น้ำเหมือนภูเขาที่ตั้งอยูกลางผืนทรายใต้น้ำ จะโผล่พ้นน้ำในช่วงเวลาน้ำลงมากๆเท่านั้น เป็นจุดดำน้ำที่สวยงามมากที่มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งที่ฉลามวาฬว่ายแวะเวียนมากินอาหาร


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพกองหินริเซริล


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
โทรศัพท์ : 0 7647 2145, 0 7647 2146
โทรสาร : 0 7647 2147
อีเมล : mukosurin_np@hotmail.com