เกาะสต๊อคหรือเกาะรี - อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

ข้อมูลทั่วไป

       เกาะรี (เกาะสตอร์ค,เกาะไฟแว๊บ) เป็นเกาะเล็กๆ ที่มีกระโจมไฟของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือตั้งอยู่บนเกาะ ชาวบ้านเรียกเกาะนี้ว่า เกาะไฟแว๊บ ที่นี่มีแนวปะการังแข็งสมบูรณ์แห่งหนึ่ง โดยเฉพาะด้านทิศตะวันตกของเกาะ ทางด้านเหนือเป็นหลืบหินขนาดใหญ่เป็นที่อาศัยของสัตว์ทะเลนานาชนิด มักพบเต่าทะเลเสมอนอกจากนั้นยังมีปลาสิงโต รวมทั้งปลาหมึกกระดองและทาก


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพเกาะสต๊อคหรือเกาะรี

 

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
โทรศัพท์ : 0 7647 2145, 0 7647 2146
โทรสาร : 0 7647 2147
อีเมล : mukosurin_np@hotmail.com