ภูหมู - อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว

ข้อมูลทั่วไป

      ภูหมู ตั้งอยู่บริเวณบ้านม่วงไข่ ต.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร เดินทางตามเส้นทางเข้าเมืองมุกดาหารห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ออกไปทางทิศตะวันตกประมาณ 50 กิโลเมตร โดยจะมีถนนลาดยางแคบ ๆ ที่มุ่งสู่ยอดภูหมู เป็นผลงานของทหารอเมริกันสมัยสงครามเวียดนาม ประมาณ ปี พ.ศ. 2513 โดยทหารอเมริกันใช้เป็นที่ตั้งสถานีจารกรรมการสื่อสาร (สถานีเรดาร์) ยอดภูหมูสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 356 เมตร ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ที่ ภบ.1 (ภูหมู) ร่องรอยโรงเรือนที่ทหารอเมริกันใช้พักอาศัยยังคงหลงเหลือให้ชม นอกจากนั้น ยอดภูหมูเป็นบริเวณที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพ 3 ด้าน ได้แก่ พระอาทิตย์ขึ้นที่ลานตักบาตรคู่ตะวัน พระอาทิตย์ตกที่ลานสุขสันต์แสงสุรีย์ และดูดาวที่ลานจุมพิตราตรีประดับดาว เป็นจุดท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว 


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพภูหมู

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
โทรศัพท์ : 0 4262 0615
อีเมล : phusadokbua@hotmail.com