ภูผาหอม - อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว

ข้อมูลทั่วไป

        ภูผาหอม ตั้งอยู่บริเวณบ้านภูผาหอม ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เดินทางจากบ้านภูผาหอมขึ้นเขาไปทางทิศตะวันตกประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นภูเขาขนาดเล็กมีความสูงประมาณ 386 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง บริเวณนี้เป็นจุดชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่สวยงาม สามารถมองเห็นทิวทิศน์ได้ในระยะไกล เห็นความสวยงามที่ธรรมชาติสรรสร้างให้กับผืนป่าแห่งนี้ เช่น ยอดเขาภูแผงม้า ภูไม้ซาง บริเวณใกล้ๆภูผาหอมเป็นผาเจิ่น (เจิ่น เป็นภาษาอีสาน แปลว่า พังทลาย) หินตรงหน้าผาพังลงไปประมาณ ปี พ.ศ. 2519 หากมองมาจากถนนเลิงนกทา - ดอนตาล ขึ้นไปจะเห็นหน้าผาสีขาวนวลแต่ไกล อีกนัยหนึ่งหากนั่งเฮลิคอปเตอร์ลอยอยู่บนอากาศใกล้ๆผาเจิ่น จะเห็นความสวยงามที่ธรรมชาติช่างสรรสร้าง ให้กับผืนป่าแห่งนี้ ในอดีตก่อนพังลงมา ใต้หน้าผาแห่งนี้จะมีรังผึ้งหลวงมาอาศัยเป็นจำนวนมาก น้ำผึ้งจะส่งกลิ่นหอมไปทั่วทั้งหน้าผาจึงเป็นที่มาของภูแห่งนี้


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพภูผาหอม

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
โทรศัพท์ : 0 4262 0615
อีเมล : phusadokbua@hotmail.com