ซับหนองหิน - อุทยานแห่งชาติภูเรือ

ข้อมูลทั่วไป

               ซับหนองหิน ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือ บริเวณด้านหลังของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 1 เป็นแหล่งน้ำซับที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีลักษณะเป็นแอ่งน้ำไหลลงสู่ร่องน้ำ มีก้อนหินมากมายวางเรียงตัวเป็นเส้นทางให้น้ำไหลผ่าน โดยในช่วงที่น้ำมีปริมาณมาก หรือช่วงหน้าฝน นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ ซับหนองหิน


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูเรือ
โทรศัพท์ : 0 4280 1716, 0 8850 95299
โทรสาร : 0 4289 9320
อีเมลล์ :phuruea_np@hotmail.com, phurua1@hotmail.com