ผาซำทอง - อุทยานแห่งชาติภูเรือ

ข้อมูลทั่วไป

      ผาซำทอง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ผากุหลาบขาว เป็นหน้าผาสูงชันและเป็นแหล่งน้ำซับ ประกอบกับมีไลเคนส์ที่มีสีเหลืองคล้ายสีทอง ซึ่งเรียกว่า “ผาซำทอง” เป็นจุดนันทนาการอีกจุด ที่สมามารถเฝ้าดูพระอาทิตย์ตกได้อย่างกว้างขวางสวยงามอีกแห่งหนึ่งในเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นหน้าผาสูงชัน พื้นที่โดยรอบปกคลุมด้วยก่อ ป่าแคระ ลักษณะลำต้นไม่สูงนัก สลับกับลานหินธรรมชาติ จากจุดนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงาม สามารถเดินเท้าเข้าไปชม ซึ่งห่างจากถนนสายหลักขึ้นไปยอดภูเรือ ประมาณ 200 เมตร


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ ผาซำทอง


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูเรือ
โทรศัพท์ : 0 4280 1716, 0 8850 95299
โทรสาร : 0 4289 9320
อีเมลล์ :phuruea_np@hotmail.com, phurua1@hotmail.com