สวนหินพาลี - อุทยานแห่งชาติภูเรือ

ข้อมูลทั่วไป

       สวนหินพาลี เป็นสวนหินกรวดมนและหินทราย วางทับอยู่บนหินเนื้ออ่อน บางแท่งดูเหมือนดอกเห็ด บางท่อนฐานถูกกัดกร่อนจนหมดทำให้ส่วนหินที่แข็งกว่าจึงหล่นกองลงอยู่กับพื้นหินชั้นล่าง บริเวณสวนหินพาลียังเป็นแหล่งที่สามารถชมพันธ์ุพืชพื้นล่างและกล้วยไม้ต่าง ๆ ได้อีกด้วย สวนหินพาลีตั้งอยู่บนเส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติที่อยู่ถัดมาจากลานสาวเอ้เป็นระยะทางประมาณ 800 กิโลเมตร


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ สวนหินพาลี


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูเรือ
โทรศัพท์ : 0 4280 1716, 0 8850 95299
โทรสาร : 0 4289 9320
อีเมลล์ :phuruea_np@hotmail.com, phurua1@hotmail.com