ผาโหล่นน้อย - อุทยานแห่งชาติภูเรือ

ข้อมูลทั่วไป

               ผาโหล่นน้อย ตั้งอยู่ในบริเวณยอดเขาที่มีความสูงประมาณ 1,024 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง สามารถมองเห็นแนวเขาที่ทอดยาวแหลมออกไป ซึ่งเป็นหนึ่งแหลมในดาวกระจาย 3 แฉกของรูปร่างอุทยานแห่งชาติ เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม สามารถมองเห็นภูหลวง ภูผาสาด ภูครั่งและทะเลภูเขา อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 3 กิโลเมตร


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ ผาโหล่นน้อย


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูเรือ
โทรศัพท์ : 0 4280 1716, 0 8850 95299
โทรสาร : 0 4289 9320
อีเมลล์ :phuruea_np@hotmail.com, phurua1@hotmail.com