น้ำตกตาดฟ้า - อุทยานแห่งชาติตาดโตน

ข้อมูลทั่วไป

     น้ำตกตาดฟ้า ตั้งอยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ตน.3 (ตาดฟ้า) อยู่ในท้องที่บ้านนาวัง ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ตาดโตน ไปทางทิศตะวันออก ถึงหน่วยพิทักษ์ ตน.๓ ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร ตามทางหลวงชนบทหมายเลข 3001 (บ้านห้วยชัน-บ้านนาเสียว) ทางลาดยางตลอดสาย 


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพน้ำตกตาดฟ้า


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติตาดโตน
โทรศัพท์ : 0 4410 4002
อีเมล : tatton_np@hotmail.com