น้ำตกผาเอียง - อุทยานแห่งชาติตาดโตน

ข้ลมูลทั่วไป

    น้ำตกผาเอียง อยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ตน.2 (ชีลองเหนือ) ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 2159 (ชัยภูมิ - หนองบัวแดง) บริเวณบ้านชีลองเหนือ ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมือง ทางเข้าแยกขวา ประมาณ 2 กิโลเมตร ถึงลานจอดรถ จากนั้นเดินทางเท้าเข้าไปยังน้ำตกผาเอียงอีกราวประมาณ 800 เมตร


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพน้ำตกผาเอียง

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติตาดโตน
โทรศัพท์ : 0 4410 4002
อีเมล : tatton_np@hotmail.com