หินกอง - อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

ข้อมูลทั่วไป

       หินกอง เป็นแนวหินโสโครกที่โผล่พ้นน้ำ ตั้งอยู่หน้าอ่าวที่ทำการอุทยานแห่งชาติทางด้านทิศใต้ของเกาะสุรินทร์เหนือ เป็นแหล่งที่มีปลาชุกชุม มีปะการังเขากวางเป็นผืนใหญ่


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพหินกอง

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
โทรศัพท์ : 0 7647 2145, 0 7647 2146
โทรสาร : 0 7647 2147
อีเมล : mukosurin_np@hotmail.com