อ่าวบอน - อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

ข้อมูลทั่วไป

          อ่าวบอน เป็นอ่าวใหญ่ที่ชาวเลเคยอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ ต่อมาเกิดโรคระบาดจึงย้ายถิ่นฐานไปอยู่ฝั่งตรงข้ามที่ทำการอุทยานแห่งชาติ แต่ปัจจุบันได้มีการอพยพโยกย้ายชาวเลกลับมาอาศัยอยู่ที่เดิมนี้ บริเวณด้านหน้าของอ่าวนี้จะมีปะการังที่สวยงาม


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพอ่าวบอน

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
โทรศัพท์ : 0 7647 2145, 0 7647 2146
โทรสาร : 0 7647 2147
อีเมล : mukosurin_np@hotmail.com