เขาหางนาค - อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาร - หมู่เกาะพีพี

ข้อมูลทั่วไป

      เขาหางนาค อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯประมาณ 15 กิโลเมตร  มีลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ทางอุทยานแห่งชาติ ได้จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทางประมาณ 3.7 กิโลเมตร ซึ่งมีปลายทางเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงาม คือ “จุดชมทิวทัศน์หงอนนาค” บริเวณนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้กว้างไกล เหมาะสมสำหรับผู้ที่รักธรรมชาติอย่างแท้จริง

หมายเหตุ : ปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปหลังเวลา 15.00 น. 


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ เขาหางนาค


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี
โทรศัพท์ : 0 7563 7200, 0 7566 1145
โทรสาร : 0 7566 1145
อีเมลล์ : phiphi_np@hotmail.com