ทะเลแหวก - อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี

ข้อมูลทั่วไป

             ทะเลแหวก ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 25,560 ไร่ ประกอบด้วยหมู่เกาะปอดะ ซึ่งได้แก่ เกาะไก่ เกาะปอดะเกาะหม้อ และเกาะแก่งต่าง ๆ ในบริเวณใกล้เคียง


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ ทะเลแหวก


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี
โทรศัพท์ : 0 7563 7200, 0 7566 1145
โทรสาร : 0 7566 1145
อีเมลล์ : phiphi_np@hotmail.com