เกาะปอดะ - อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี

ข้อมูลทั่วไป

        เกาะปอดะ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของพีพีดอนไม่ไกลจากเกาะยูงเท่าใดนักด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก มีหาดทรายสวยงามและแนวปะการังเขากวางทอดยาวไปถึงทางทิศใต้ของเกาะ


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ เกาะปอดะ


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี
โทรศัพท์ : 0 7563 7200, 0 7566 1145
โทรสาร : 0 7566 1145
อีเมลล์ : phiphi_np@hotmail.com