เกาะพีพีเล/อ่าวโล๊ะซามะ/อ่าวมาหยา - อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี

ข้อมูลทั่วไป

         เกาะพีพีเล อยู่ห่างจากเกาะพีพีดอน 2 กิโลเมตร มีเวิ้งอ่าวที่สวยงาม สามารถนั่งเรือมาจากอ่าวต้นไทร เกาะพีพีเลเป็นเกาะหินปูนสูงชัน มีพื้นที่ประมาณ 6.6 ตารางกิโลเมตร ทางด้านตะวันตกของเกาะมี อ่าวมาหยา ซึ่งมีหาดทรายกว้างและขาดสะอาด ปิดล้อมด้วยผาสูงจนเกือบเป็นทะเลปิด อ่าวโล๊ะซามะ อยู่ทางใต้ของเกาะ เดินมาจากอ่าวมาหยาได้ เหมาะสำหรับผู้รักความสงบ


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ เกาะพีพีเล/อ่าวโล๊ะซามะ/อ่าวมาหยา


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนืธารา - หมู่เกาะพีพี
โทรศัพท์ : 0 7563 7200, 0 7566 1145
โทรสาร : 0 7566 1145
อีเมลล์ : phiphi_np@hotmail.com