อ่าวทุ่งคา - อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

ข้อมูลทั่วไป

       พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณอ่าวทุ่งคา-สวี 17,375 ไร่ ซึ่งจัดว่าเป็นพื้นที่ป่าชายเลนผืนใหญ่ของทางฝั่งอ่าวไทย โดยมีป่าชายเลนที่อยู่ในสภาพดี ประมาณ 13,000 ไร่ และเสื่อมโทรมจากการใช้ประโยชน์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 4,375 ไร่ เป็นป่าที่ปกคลุมอยู่บนดินเลนริมฝั่งทะเล โดยเฉพาะปากแม่น้ำต่างๆ ปกติน้ำเค็มท่วมถึงและมีไม้เด่นที่มีการปรับตัวให้ขึ้นได้บนดินเลนที่อ่อนนิ่มและขาดออกซิเจนในดินโดยการมีรากค้ำยัน (prop root) รากหายใจ (pneumatophores) และพูพอน (buttress) ใบส่วนใหญ่มีสารเคลือบ (wax) เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำ บางชนิดมีต่อมขับเกลือที่โคนใบ


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ อ่าวทุ่งคา


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
โทรศัพท์ : 077-588144-6
อีเมล: mukochumphon@hotmail.com